صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

شرح وظایف کار گروه آموزش و اطلاع رسانی

 

 کارگروه آموزش و اطلاع رسانی

تهیه، بررسی و ارائه جزوات درسی مناسب سازی جهت طرح درس برای نهادهای مختلف شهرداری تهران کارهای انجام شده

 • جزوات تهیه شده توسط مهندسان مشاور مهراز نقش در تاریخ 19/12/89 به صورت درسنامه‌هایی برای رؤسای نواحی 22 گانه شهرداری تهران تدریس شد.
 • منشورها و قوانین جاری برای زیست مناسب معلولین در فضای شهری
 • ضوابط مصوب طراحی معماری برای معلولین جسمی و حرکتی
 • راهکارهای اجرایی مناسب سازی در فضای معماری
 • دعوت از صاحب‌نظران در حیطه مناسب سازی فضای شهری جهت انجام میزگردهای تخصصی

با توجه به اهمیت مناسب سازی فضای شهری برای معلولین و کارهای صورت پذیرفته توسط نهادهای مختلف از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و ارگان‌های مختلف باید از یافته‌های آنها استفاده مناسب نمود.

علی‌هذا مشاور مهراز نقش بر آن است تا با تشکیل میزگردهای تخصصی هر دو هفته یکبار اقدام به ثبت و ضوابط این جلسات جهت رسیدن به راهکارهای اجرایی و عملیاتی نماید.

 • تهیه برنامه و پشتیبانی همایش‌های مناسب سازی فضای شهری در سطوح گوناگون در شهرداری تهران، همایش‌های دانشگاهی و همایش‌های سراسری

سالانه همایش‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون در زمینه‌های مربوط به ناتوانان و کم‌توانان برگزار می‌شود که متولیان آن‌ها علاوه بر موضوعات مربوط به خود نهاد اقدام به بررسی موضوعات مختلف معماری و شهرسازی مخصوص معلولین نیز می‌نمایند. پیشنهاد می‌شود در طول سال به همت شهرداری تهران یا نهادهای ذی مدخل در ستاد مناسب سازی به دبیری معاونت معماری و شهرسازی و همکاری مشاور مادر مناسب سازی همایش‌هایی در زمینه زیست مناسب معلولین در فضای شهری برقرار شود.

 • طرح درس و اسکیس‌های مختلف مناسب سازی جهت طرح در دانشکده‌های معماری و شهرسازی تهران و سراسر کشور
 • تهیه و پشتیبانی مسابقات معماری در زمینه مناسب سازی فضای معماری و شهری
 • برگزاری جلسات آموزشی برای گروه‌های مختلف مرتبط با موضوع مناسب سازی

 1- نمونه طرح درس مناسب سازی در دو موضوع نمونه :

بومی سازی الگوهای جهانی در کشور به منظور دسترسی معلولان به فضا های شهری

 • ارائه نمونه‌های مشابه الگوهای مختلف دسترسی معلولان به فضاهای شهری در کشورهای گوناگون
 • طبقه‌بندی مسائل مختلف دسترسی و ارائه گزینه‌های گوناگون طراحی دسترسی برای معلولین
 • ضوابط ساری و جاری برای دسترسی معلولین به فضای شهری در کشور ایران
 • مفاهیم بومی مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی از نگاه حمل و نقل عمومی در حوزه معلولین و ناتوانان
 • میزان بومی‌سازی الگوهای جهانی دسترسی و مناسب سازی برای معلولین از ابعاد گوناگون نوع، سن و میزان معلولیت

دسترسی به سیستم حمل و نقل و بررسی چالش‌ها و موانع موجود در رفع موانع شهری

 • بررسی ابعاد گوناگون سیستم حمل و نقل در فضای شهری
 • بررسی ضوابط و مقررات ساری و جاری در ایران در مورد سیستم‌های گوناگون حمل و نقل مناسب برای معلولین
 • بررسی چالش‌های گوناگون از ابعاد ضوابط و مقررات، طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای سیستم‌های گوناگون دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل
 • بررسی نمونه‌های موردی اجرا شده در سیستم حمل و نقل، موانع و چالش‌های موجود با توجه به بررسی‌های میدانی
 • ارائه نمونه‌های مناسب سازی شده در سطح شهر و نمونه‌های مناسب جهانی در مورد دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل عمومی و ارائه توصیه‌های مناسب برای بهبود این سیستم