صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

اعضاء کار گروه آموزش و اطلاع رسانی

 

کار گروه آموزش و اطلاع رسانی

جناب آقای مهندس فخر‌آبادی

معاونت معماری مدیر کل معماری و ساختمان معاونت

سرکار خانم مهندس کریمی

مسئول پروژه مناسب سازی از اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس علوی

کارشناس اداره کل معماری و ساختمان

جناب آقای مهندس نورانی

ریاست محترم کمیته بازنگری ضوابط

جناب آقای مهندس برجیان

مدیر عامل محترم انجمن علمی آفرینش‌های هنری

جناب آقای دکتر معینی

نماینده محترم انجمن باور

جناب آقای مهندس سالاریان

نماینده محترم سازمان زیباسازی

جناب آقای مهندس ابراهیمی

مشاور محترم اداره کل امور ایثارگران

سرکار خانم سنگلجی

نماینده محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای تیموری

نماینده محترم شورای اسلامی شهر تهران

سرکار خانم نظری

کارشناس محترم اداره کل آمورش و تشکیلات

جناب آقای مهندس مرادی

جناب آقای مهندس محمد‌نبی

مدیر طرح مناسب سازی و مدیر عامل مهندسان مشاور مهراز نقش

جناب آقای مهندس پرپائی

مدیر پروژه مناسب سازی مهندسان مشاور مهراز نقش