صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

اعضاء ستاد کل مناسب سازی شهرداری تهران

  

اعضاء ستاد کل مناسب سازی شهرداری تهران

جناب آقای مهندس کریمیان اقبال

مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری و قائم مقام ستاد مناسب سازی

جناب آقای مهندس فخر آبادی

معاون معماری اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس کریمی

مسئول گروه معماری و محیط اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس علوی

کارشناس مسئول ستاد مناسب سازی اداره کل معماری و ساختمان

جناب آقای مهندس فرجامی

عضو محترم شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران

جناب آقای مهندس نورانی

رئیس محترم کمیته بازنگری ضوابط

جناب آقای دکتر نصر

سرپرست محترم دفتر توانمندسازی معلولین و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور

جناب آقای مهندس ماندگار

معاون محترم فنی عمران سازمان پارک ها و فضای سبز

جناب آقای مهندس بنائی

نماینده و مشاور محترم امور ایثارگران ریاست جمهوری

سرکار خانم مهندس نوذری

نماینده محترم مرکز تحقیقات و مسکن

جناب آقای تیموری

نماینده محترم شورای اسلامی شهر تهران

جناب آقای مهندس جاهد مقرب

نماینده محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای مهندس میربهاالدین

نماینده محترم سازمان زیباسازی

جناب آقای مهندس عطائی

نماینده محترم معاونت حمل و نقل و ترافیک

جناب آقای مهندس اقدس پور

نماینده محترم معاونت خدمات شهری

جناب آقای مهندس حسن پور

نماینده محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

سرکار خانم مهندس نیرو

نماینده محترم سازمان مشاور فنی و مهندسی

جناب آقای امیری

معاون محترم اداره کل سلامت نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای مهندس برجیان

مدیرعامل محترم انجمن علمی آفرینش های هنری

جناب آقای کاری

مدیرعامل محترم انجمن ندای معلولان ایران

سرکار خانم دکتر خلوق

مدیرعامل محترم موسسه توان گستران برنا

جناب آقای دکتر ابوتراب

نماینده محترم حوزه معاونت شهرسازی و معماری در شورای راهبردی معلولان شهرداری

سرکار خانم مهندس قربانی نیا

نماینده محترم اداره کل تدوین ضوابط، مقررات و صدور پروانه

جناب آقای مهندس نادری

نماینده محترم اداره کل شهرسازی و طرح های شهری

جناب آقای دکتر معینی

نماینده محترم انجمن باور

جناب آقای مهندس عباسی

فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج امور مناطق

جناب آقای مهندس ابراهیمی

مشاور محترم اداره کل امور ایثارگران

جناب آقای مهندس بی همتا

نماینده محترم حراست حوزه معاونت شهرسازی و معماری

جناب آقای مهندس جغتاثی

نماینده محترم انجمن معلولان و ضایعات نخاعی استان تهران

سرکار خانم سنگلجی

نماینده محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مهندس قدیمی

   نماینده محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران