صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

معرفی / تاریخچه

 

مقدمه / تاریخچه

ستاد مناسب سازی شهرداری تهران با هدف مناسب سازی فضای شهری و معماری برای ناتوانان و کم توانان و در ابعاد وسیع تر مناسب سازی فضای شهر برای تمامی اقشار جامعه مطابق مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 7097/638/160 مورخ  84/04/22 در خصوص الزام شهرداري تهران به دبيري ستاد مناسب سازي در شهر تهران رسما موجودیت یافت. در همین مصوبه شهردار وقت تهران به عنوان دبیر ستاد مناسب سازی اتخاب شد.

هدف کلی تشکیل ستاد مناسب سازی در شهرداری تهران اجرایی نمودن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 83/03/06 و ضوابط ملاک عمل شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه 68/03/06 برای افراد معلول و آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

این ستاد مرکب از دبیر ستاد مناسب سازی ( معاونت محترم شهرسازی و معماری شهردار ) ، نمایندگان حوزه های معاونت های شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان محترم سازمان ها و نهاد های ذی مدخل در امر مناسب سازی نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور، امور ایثارگران ریاست جمهوری، راهنمایی و رانندگی ناجا و نمایندگان محترم سازمان های غیر دولتی مرتبط با امور معلولین است.

روند اجمالی مصوبات به قرار زیر است :

در تاریخ 84/04/27 شهردار وقت تهران مطابق نامه شماره 8446725/8410 معاون فني عمراني وقت شهرداري را به سمت جانشین دبیر ستاد مناسب سازی منصوب نموده و مسئولیت های ستاد را به این معاونت واگذار نمود.

در تاریخ  86/04/18 اختیارات ستاد مناسب سازی از معاونت فنی و عمرانی به معاونت شهرسازی و معماری واگذار گردید.

در نامه شماره 120670/87/80 مورخ87/05/23  معاون محترم وقت شهرسازي و معماري، مدیر کل معماری و ساختمان به عنوان قائم مقام دبیر ستاد مناسب سازی شهرداری تهران منصوب گردید.

 

 ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین حسی و حرکتی